specijalistički diplomski stručni
ETIKA U POREZNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE
Završni rad

Petra Vukosav (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet