specijalistički diplomski stručni
HARMONIZIRANOST POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U RH SA ZAHTJEVIMA EU
završni rad

Maja Gagić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet