specijalistički diplomski stručni
BANKOVNA KRIZA I STRATEGIJE UPRAVLJANJA KRIZOM – PRIMJER ODABRANE HRVATSKE BANKE
Završni rad

Višnjica Bebek (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet