diplomski rad
ODABIR OPTIMALNOG PORTFELJA KOMBINIRANOM PRIMJENOM FUNDAMENTALNE I TEHNIĈKE ANALIZE, TE MATEMATIĈKIH MODELA
Diplomski rad

Emili Zubović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet