specijalistički diplomski stručni
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ – PRIMJER GIMNAZIJE ,,FRAN GALOVIĆ“
Završni rad

Luka Rebić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet