specijalistički diplomski stručni
SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVENOG OBUHVATA PRIHODA U PRORAČUNSKOM SEKTORU
Završni rad

Lidija Ćićerić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet