diplomski rad
STAVOVI ZAPOSLENIKA O UĈINKOVITOSTI SUSTAVA KVALITETE U PODUZEĆU CESTE ŠIBENIK D.O.O.
diplomski rad

Marko Savić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet