završni rad
PREFERENCIJE POTROŠAČA U POGLEDU PUTOVANJA I IMPLIKACIJE ZA TURISTIČKE AGENCIJE
Završni rad

Edita Kočić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet