diplomski rad
FAKTORI UTJECAJA NA ODLUKU O REVALORIZACIJI DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Diplomski rad

Gudelj Josipa (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet