specijalistički diplomski stručni
Javno privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj- primjer Tržnice-Hippos d.o.o. Split
Završni rad

Jakov Brčić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet