specijalistički diplomski stručni
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U ZDRAVSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Završni rad

Antonia Rogošić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet