završni rad
ANALIZA REGRUTIRANJA KADROVA U STUDENTSKOM CENTRU SPLIT
Završni rad

Laura Marinović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet