diplomski rad
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA PREMA MJESTU NASTANKA I UTJECAJ NA FINANCIJSKI REZULTAT
Diplomski rad

Antonia Garmaz (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet