diplomski rad
ZADOVOLJSTVO POSJETITELJA KULTURNOM MANIFESTACIJOM : ''SPLIT FILM FESTIVAL''
diplomski rad

Ivana Ramadža (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovZADOVOLJSTVO POSJETITELJA KULTURNOM MANIFESTACIJOM : ''SPLIT FILM FESTIVAL'' : diplomski rad
AutorIvana Ramadža
Voditelj/MentorSmiljana Pivčević (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati zadovoljstvo posjetitelja Split film festivala odabranim elementima manifestacije, njihovo cjelokupno zadovoljstvo manifestacijom s obzirom na njihove socio-demografske i bihevioralne karakteristike, kao i utvrditi postoji li pozitivna i statistički značajna povezanost između ukupnog zadovoljstva manifestacijom i vjerojatnosti ponovnog povratka na Festival, te ukupnog zadovoljstva manifestacijom i vjerojatnosti preporuke Festivala drugim osobama. Za potrebe ovog istraživanja prikupljeni su podaci putem anketnog upitnika o stavovima ispitanika prema Split Film Festivalu. Za vrijeme održavanja festivala podijeljene su 143 ankete. Od ukupnog broja podijeljenih anketa 134 (93,71%) su ispravno popunjene. Anketni upitnik je podijeljen na hrvatskom i engleskom jeziku, a upitnik se sastojao od ukupno 27 pitanja zatvorenog tipa. Prikupljeni podaci analizirani su uz pomoć statističkog paketa za društvene znanosti (SPSS). Rezultati istraživanja su pokazali da su posjetitelji uglavnom zadovoljni sa svih 5 skupina elemenata, a to su program festivala, dostupnost informacija, osoblje festivala, lokacija te vrijednost festivala za posjetitelje. Rezultati su pokazali da od svih elemenata jedino veličina parkinga nije statistički značajno kolerirana sa zadovoljstvom SFF-om. Što se tiče socio-demografskih karakteristika, ustanovilo se da ne postoji statistički značajna razlika u ukupnom zadovoljstvu posjetitelja s obzirom na njihovu dob, spol, stupanj obrazovanja i nacionalnost. Od bihevioralnih karakteristika, jedino je se uočila statistički značajna razlika u ukupnom zadovoljstvu Festivalom s obzirom da li je motiv dolaska na festival bio profesionalni interes ili zadovoljstvo/odmor/razonoda. I za kraj, utvrđena je pozitivna korelacija između ocjene ukupnog zadovoljstva SFF i vjerojatnosti preporuke Festivala prijateljima i drugim osobama koje poznajete, kao i pozitivna veza između ocjene ukupnog zadovoljstva SFF i vjerojatnosti ponovnog dolaska na Festival. Možemo zaključiti, da uz sva ograničenja, dostignuća ovog istraživanja mogu pomoći organizatorima u unapređenju i podizanju kvalitete te održavanja ovakvih i sličnih projekata u budućnosti.
Ključne riječikulturna manifestacija film festival Split film festival Split
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaTurizam i hotelijerstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The main aim of this diploma thesis was to examine the satisfaction of the Split Film Festival visitors by the chosen elements of the manifestation, their overall satisfaction with the manifestation regarding their socio-demographic and behavioral characteristics. The aim was also to determine whether there is a positive and statistically significant connection between the overall satisfaction with the manifestation and the probability of the future revisit to the festival as well as to see whether there is a connection between the overall satisfaction with the manifestation and the probability of recommending the Festival to other people. For the purpose of this research, data was collected via questionnaire dealing with the attitudes of the examinees towards the Split Film Festival. During the festival, 143 questionnaires were distributed. Of all the distributed questionnaires, 134 of them (93,71%) have been correctly filled in. The questionnaire was distributed in both English and Croatian and it consisted of 27 closed- type questions. The collected data has been analysed using the statistical package for social science (SPSS). The results of the research have shown that the visitors are mostly satisfied with all 5 groups of elements, and these are: the Festival program, information availability, Festival personnel, the location and the value the Festival has for its visitors. The results have shown that of all the elements only the size of the parking lot is not significantly related to the satisfaction with the SFF which means that the size of a car park does not affect the overall satisfaction of the festival visitors. As far as the socio- demographic characteristics are concerned, it has been concluded there is no statistically significant difference in the overall satisfaction with the festival regarding their age, gender, education level and nationality. Of the behavioural characteristics, the only statistically significant difference within the overall satisfaction with the Festival has been noted depending on the fact whether the motiv for the attendance of the Festival was professional interest or pleasure/relaxation/pastime. Finally, it has been proven there is a positive correlation between the rating of the overall satisfaction with the SFF and the probability of the recommendation of the Festival to friends and acquaintances, as well as that there is a positive correlation between the rating of the overall satisfaction with the SFF and the probability of revisiting it. We can conclude that, with all the restrictions, the achievements of this research might help the organizers to improve and raise the quality of events like or similar to this in the future.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)cultural event Film Festival Split Film Festival Split
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:773001
PohranioIvana Gizdić