završni rad
ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PODUZEĆA ''GALEB'' D.D., OMIŠ U VREMENSKOM PERIODU 2012-2016
Završni rad

Marina Grbavac (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet