specijalistički diplomski stručni
Upravljanje projektima implementacije tehnoloških inovacija u turizmu
Završni rad

Ivan Rojnica (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet