završni rad
UTJECAJ E-POSREDNIKA NA KRETANJE MEĐUNARODNE TURISTIČKE POTRAŢNJE
Završni rad

Ivana Ivančić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet