diplomski rad
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI
Diplomski rad

Lucia Gotovac (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet