diplomski rad
MULTIVARIJACIJSKA ANALIZA ZEMALJA EU-28 PREMA NJIHOVIM DEMOGRAFSKIM ZNAČAJKAMA U 2015. GODINI
Diplomski rad

Danijela Radoš (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet