diplomski rad
UTJECAJ MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI NA POLITIĈKU PARTICIPACIJU MLADIH U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŢUPANIJI
Diplomski rad

Franka Erceg (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet