specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DUGOPOLJE
Završni rad

Ivona Perišić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet