specijalistički diplomski stručni
Analiza materijalnih troškova proračunskih korisnika u socijalnoj skrbi
završni rad

Ivana Maganić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet