specijalistički diplomski stručni
Posebnosti praćenja rashoda proračunskih korisnika na primjeru DV Radost, Split
završni rad

Mislav Gavranić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet