specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ NOVE ORGANIZACIJE EURSKOG PLATNOG PROMETA NA HRVATSKI FINANCIJSKI SUSTAV
Završni rad

Željka Rašić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet