specijalistički diplomski stručni
ZNAČAJ FUNKCIJE NADZORAPRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Završni rad

Petra Bobanović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet