specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA ŠIRENJA POSLOVANJA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI NA PRIMJERU VELIKIH PODUZEĆA RH
Završni rad

Tea Munivrana (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet