specijalistički diplomski stručni
METODE OCJENE INVESTICIJSKIH PROJEKATA NA PRIMJERU PROJEKTA IZGRADNJE TRIMARANA
Završni rad

Nives Cukrov (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet