završni specijalistički
PROBLEMI I DILEME SUVREMENOG KRUZING TURIZMA GRADA DUBROVNIKA

Niko Šalja (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet