završni specijalistički
Utjecaj veličine poduzeća na modeliranje poslovnog neuspjeha

Goran Raković (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet