završni specijalistički
Utjecaj educiranosti korisnika europskih poljoprivrednih fondova i njihovih konzultanata na nacionalne financijske interese Republike Hrvatske

Daniela Mrša (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet