završni specijalistički
Usporedba faktora zadovoljstva i motivacije ICT radnika u Hrvatskoj i Japanu

Mate Divić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet