završni specijalistički
Usporedba modela optimizacije portfelja dionica na hrvatskom tržištu kapitala

Diana Čaljkušić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet