diplomski rad
PRIMJENA DONJE POLU-VARIJANCE NA REGIONALNA TRŽIŠTA KAPITALA
Diplomski rad

Ana Škarica (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet