diplomski rad
ANALIZA IZVJEŠĆA EKSTERNIH REVIZORA: KLJUČNA REVIZIJSKA PITANJA
Diplomski rad

Ela Miolin (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet