specijalistički diplomski stručni
ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ACTIVE COLLAB
Završni rad

Mislav Jerić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet