disertacija
Međuovisnost kvalitete korporativnog upravljanja i poduzetničke orijentacije hrvatskih poduzeća

Davorko Obuljen (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet