disertacija
Utjecaj uključivanja privatnog sektora na učinkovitost i djelotvornost pružanja zdravstvenih usluga

Lana Kordić (2013)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet