završni specijalistički
Komparativna analiza modela upravljanja ljudskim resursima u pomorskim kompanijama u Republici Hrvatskoj

Tanja Čule (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet