završni specijalistički
Značaj specijalizacije regija za regionalnu konvergenciju u Europskoj uniji

Ivana Ujević (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet