završni specijalistički
Međuzavisnost (ne)zadovoljstva poslom i razine stresa kod učitelj(ic)a Splitsko-dalmatinske županije

Ivanica Debak (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet