završni specijalistički
Determinante kvalitete korporativnog izvještavanja banaka u Republici Hrvatskoj

Jure Radić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet