završni specijalistički
Utjecaj integrirane marketinške komunikacije na imidž banke

Tea Grčić Težulat (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet