disertacija
Implementacija koncepcije marketinga u funkciji unapređenja performansi gradova

Davor Širola (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet