disertacija
Determinante izbora tečajnih režima posttranzicijskih zemalja u procesu eurointegracije

Zoltan Ćorić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet