disertacija
Čimbenici kvalitete dobrovoljnog izvještavanja u Republici Hrvatskoj iz perspektive dionika

Mario Bilić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet