specijalistički diplomski stručni
POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA DIONIČKOG DRUŠTVA
Završni rad

Antonia Čagalj (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet