završni specijalistički
Utjecaj spajanja poduzeća na performanse poslovanja

Ana Vrebac (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet