završni specijalistički
Upravljanje rizikom likvidnosti banke

Zvonimir Curić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet