diplomski rad
UTJECAJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA NA KONKURENTSKU PREDNOST PODUZEĆA BRODOMETALURGIJA D.O.O.
Diplomski rad

Ante Biočina (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet