završni rad
ORGANIZACIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA INA d.d.
Završni rad

Nina Lela (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet